Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845

Děti
tel. 491 470 156
email:
Mateřská škola Na Františku 845
Děti
Nové Město nad Metují
tel. 491 470 156
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vítáme Vás na webové prezentaci naší mateřské školy

Znělka školy: Novoměstská
1. Nové Město krásné je, pod ním řeka Metuje, Peklo, Rozkoš máme tu, místa našich výletů. Lesy kolem dokola, až kukačka zavolá, projdem smrčiny doubí, s tátou přinesem houby. Bumtarata,bumtarata,bum,bum,bum.
2. Na Františku školka je, třídu kytka určuje. Slunečnice, Pomněnky, Kopretiny se Zvonky. To je z dětí kytička, prostě o nás písnička, pojďte si ji zazpívat, s námi hrát si povídat. Bumtarata,bumtarata,bum,bum,bum.
3. Naše malá sluníčka, kterým září očička, zpívají a malují, celý den se radují. Hurá ven na zahradu, ta nám zvedne náladu, v zimě z kopce jezdíme, v létě hrady stavíme. Bumtarata,bumtarata,bum,bum,bum.

Nabízíme mateřskou školu jako místo, kde děti mohou každý den něco nového objevovat. Náš vzdělávací program je cesta, po které jde každé dítě svým tempem dle svých možností mentálních i fyzických, dle svých potřeb a zájmů.

Zápis do mateřské školy na školní rok 2017/2018 se koná
ve čtvrtek 11. května 2017 od 7.00 do 11.00 hodin.
Děti budou do mateřské školy přijímány podle následujících kritérií v tomto pořadí:

 1. Děti s povinným předškolním vzděláváním (vyplývá ze školského zákona 561/2004 Sb., § 34)
  • v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
  • s odkladem školní docházky
  • a s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu (spádová MŠ)
 2. Děti, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku a s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu (spádová MŠ)
 3. Děti s trvalým pobytem v Novém Městě nad Metují, podle věku přijímaného dítěte (od nejstaršího po nejmladší)
 4. Děti s trvalým pobytem mimo Nové Město nad Metují, podle věku přijímaných dětí (od nejstaršího po nejmladší)

Zákonný zástupce dítěte přinese:

 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které pečují o dítě v pěstounské péči
 • vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:
  • potvrzenou lékařem o tom, že dítě bylo řádně očkováno, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
   Nevyplňuje se na žádosti o přijetí dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné!
  • telefonní kontakty na zákonné zástupce

Vystoupení Lístečku v Oáze dne 28. 3. 2017
MŠ Pod Výrovem - vynášení Mořeny (Morany)
Besídka Zvonky 2017
webdesign Vladimír Kavka
email:
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky