Doprovodné akce - Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845

Nové Město nad Metují
tel. 491 470 156
tel. 491 470 156
email:
Mateřská škola Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
tel. 491 470 156
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Přejít na obsah
Plán doprovodných programů výchovně vzdělávací práce školy
školní rok 2017/2018
Září 2017
   4.9. - Průběžná adaptace nově přijatých dětí
   6.
9. -
Vítání prvňáčků v kině, od 9:00 hod.
 12.9. - Edukativní program na ŠZ - Koza domácí, 9:00 hod.
 21.9. - Den bez aut
 25.9. - Zahájení výuky anglického jazyka
          - Zahájení výuky Elkonina pro předškoláky
Říjen 2017
          - Zahájení odpoledních zájmových aktivit dětí - Lísteček, Barvička, Zdravé pískání
          - Zahájení výuky bruslení pro předškolní děti
Listopad 2017
  8.11. - Focení dětí s vánoční tematikou, 8:00 hod.
21.11. - Divadelní představení „Čert a Káča“, 9:00 hod.
           - Návštěva vánoční výstavy v kině „Čas zvonků vánočních“
Prosinec 2017
6.12. - Mikulášská nadílka mateřské škole
         - Vánoční pásmo předškoláků v OÁZE
         - Sboreček Lísteček - zpívání na výstavě na zámku „Vánoce s květinou“
         - Sboreček Lísteček - zpívání při adventní mši v Husově sboru
         - Vánoční nadílky ve třídách
Leden 2018
 16.1. - Filharmonie - „Jak hastrmánek Hvízdálek hledal ztracenou písničku“, 10:00 hod.
          - Návštěva Tří králů v mateřské škole
          - Návštěva Základní školy Komenského- předškoláci
Únor 2018
          - Karneval ve třídách
Březen 2018
14.3. - Divadelní představení - dřevěné loutky „Zvířátka a loupežníci“, 10:30 hod.
26.3. - Kino - Michaela Novozámská - „Naše písnička aneb postavím si domeček“
         - Návštěvy městské knihovny
         - Velikonoční koledování
Duben 2018
11.4. - Den otevřených dveří v mateřské škole 6:30 - 11:00 hod., 14:00 - 16:00 hod.
18.4. - Divadelní představení „Jak vodník Bublina pořádal v rybníčku soutěž ve zpěvu“, 8:15 hod.
19.4. - Zahájení kurzu předplavecké výchovy pro předškolní děti
         - Návštěva velikonoční výstavy v kině „Svátky jara“
         - Sboreček Lísteček - zpívání na pohádkovém odpoledni v kině
         - Výtvarná soutěž pro rodiče a děti
Květen 2018
  2.5.
-
Školní výlet - Hospitál Kuks - Program s představením pro děti - Princ Bajaja
16.5. - Návštěva výchovného koncertu v ZUŠ pro předškoláky, od 8:30 hod.
         - Logopedické šetření dětí ve spolupráci s SPC Náchod
         - Zápis dětí na školní rok 2018/2019
Červen 2018
         - Zakončení kurzu předplavecké výuky
         - Branně bezpečnostní den na letišti
         - Rozloučení se školáky

Základní plán školy je doplňován programy jednotlivých tříd. Dále je doplňován dle aktuální nabídky Novoměstského klubu, muzea, kina, ZŠ, DDM Stonožka. Změna vyhrazena.

Návrat na obsah