Provoz a struktura - Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845

Nové Město nad Metují
tel. 491 470 156
tel. 491 470 156
email:
Mateřská škola Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
tel. 491 470 156
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Přejít na obsah
Provoz a struktura školy
Kapacita mateřské školy Na Františku je 96 dětí, o které pečují 2 provozní zaměstnanci, 3 kuchařky, 7 učitelek. Zápis nových dětí na další školní rok probíhá zpravidla v květnu.

Provoz: celodenní, 6.30 – 16.15 hod., v letních měsících přerušen na 5 týdnů dovolenou.
Přerušení provozu mateřských škol
v Novém Městě nad Metují
o hlavních prázdninách 2018:
Mateřská škola:termín uzavření:
MŠ Na Františku -
23. 7. - 24. 8. 2018
MŠ Pod Výrovem -
9. 7. - 24. 8. 2018
MŠ Krčín -
16. 7. - 17. 8. 2018
MŠ Vrchoviny -
16. 7. - 17. 8. 2018
MŠ Rašínova -
2. 7. - 3. 8. 2018
Všechny mateřské školy budou současně o hlavních prázdninách mimo provoz od 23. 7. 2018 do 3. 8. 2018. V této době budou rodiče moci využít služby „prázdninové školky“ MC Na zámečku.
Pokud rodiče z vážných důvodů potřebují umístit dítě v náhradní MŠ, zařizují si toto sami od 1. března 2018, nejpozději do 31. května 2018! Počet míst v náhradních školách je omezený!

Projednáno 15. 1. 2018 na zasedání RM č. 387- 16665/18.


Součástí mateřské školy je odloučené pracoviště Mateřská škola Pod Výrovem. Tato jednotřídní mateřská škola má kapacitu 20 dětí.


Struktura školy - v mateřské škole jsou 4 třídy:

 • Slunečnice - učitelka Alena Němcová, zástupkyně ředitelky Aneta Zošiaková

 • Pomněnky - ředitelka Hana Kavková, učitelka Petra Paluchníková

 • Kopretiny -  učitelky Ivana Schumová, Žaneta Romanová

 • Zvonky -  učitelky Miloslava Nováková, asistentka pedagoga Jana Lísková

 • školní asistentka Veronika Volínová


Vlastní školní kuchy nabízí dětem plnohodnotnou, vyváženou stravu. Zaveden samoobslužný pitný režim dětí, sezónně i na školní zahradě. Školní kuchyně odpovídá hygienickým požadavkům vyhlášky č. 137/2004 Sb. pro školní jídelny.

Poplatky rodičů:

 • měsíčně je vybírána úplata na předškolní vzdělávání v hotovosti (do 31.8..2017 300 Kč, od 1.9.2017 400 Kč)

 • stravné 26,- Kč (celodenní) - vybíráno v hotovosti i bezhotovostně vždy v polovině měsíce


Od 1.1.2003 je mateřská škola právním subjektem, příspěvkovou organizací města s organizačními součástmi:

 • Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845

 • Školní jídelna, Nové Město nad Metují, Na Františku 845

 • Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Pod Výrovem 1062

 • Školní jídelna, Nové Město nad Metují, Pod Výrovem 1062

Návrat na obsah