MŠ Pod Výrovem - Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845

Nové Město nad Metují
tel. 491 470 156
tel. 491 470 156
email:
Mateřská škola Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
tel. 491 470 156
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Přejít na obsah
MŠ Pod Výrovem
MŠ Pod Výrovem
Mateřská škola je umístěna v rodinné vile z roku 1926 v okrajové části města.
Budova je v průběhu let přestavována a dovybavována. Provoz byl zahájen v roce 1946.

Kontakty:
 • telefon: 491 474 273

 • mobil třída: 606 040 754

 • mobil školní jídelna: 606 040 760

 • email: vyrov@msfrantisek.cz

Nejnovější fotogalerie, klikněte na obrázky:

Vyrábíme si výborný džus z citrusů

Provoz celodenní, od 6:30 do 15:45 hod, v letních měsících přerušen na 6 týdnů.


Kapacita školy je 20 dětí v jednom věkově smíšeném oddělení

Zaměstnanci:

 • zástupkyně ředitelky pro MŠ Pod Výrovem
  Irena Černá
 • učitelka Kateřina Kavková
 • 1 kuchařka
 • 1 školnice

Charakteristika školního vzdělávacího programu


Mateřská škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu "Barevný svět sovičky Rozárky". Umístění i prostory budovy menší kolektiv dětí přímo vybízejí zaměřit se na rozvíjení mezilidských vztahů, rozvíjet citová pouta ke svému domovu, městu. Blízkost přírody napomáhá správnému soužití s ní. Děti se také seznamují s lidovými tradicemi.

Doprovodné akce školy:

 • plavecký výcvik dětí v Náchodě

 • Mikulášská nadílka, návštěva sv. Barbory

 • adventní posezení s rodiči, besídka

 • Tříkrálová koleda, oslavy Masopustu s vlastním maškarním průvodem městem

 • loučení se zimou, vynášení Morany

 • pálení čarodějnic

 • školní výlet, oslavy Dne dětí, loučení se školáky ...


Sponzoři školy:

Poplatky rodičů:


 • měsíčně je vybírána úplata na předškolní vzdělávání v hotovosti 400,- Kč (od 1. 9.2017)

 • stravné 29,- Kč (celodenní) - vybíráno v hotovosti vždy v polovině měsíce

Návrat na obsah